Choď na obsah Choď na menu
 


Adventný koncert - Generálna oprava organu - 3.12.2011

3. 12. 2011

Drahé sestry  a bratia;

              Stretli sme sa v tomto nádhernom adventnom čase, aby sme spoločne chválili Pána Boha za dielo spasenia človeka. Pripomenúc si dary, ktoré od Neho dostávame. Či už je to dielo spasenia, spoločenstvo kresťanov, možnosť modlitieb, či neskutočne veľa vecí, ktoré denne z Jeho dobrých rúk dostávame. Stretli sme sa v Božom chráme tu v Tisovci aby sme tiež ďakovali, že máme miesto, kde sa kresťania môžu stretávať a môžu spoločne prežívať chvíle pokoja a povzbudenia, vyučovania, ale i nádeje do prítomnosti i budúcnosti.

 

Dnešný večer je o to vzácnejší, že po dlhom čase, viac ako dvoch mesiacov, opäť znie hlas nášho organu. Nástroja, ktorý slúži k chvále Božej a aj pre potešenie nás, ktorí sa nechávajú viesť jeho zvukom pri Bohoslužbách či koncertoch.

 

Žalme 150 sa dočítame, aká je vzácna hudba pre život veriaceho človeka:

 

 Haleluja! Chváľte Boha v Jeho svätyni, chváľte Ho na Jeho mocnej oblohe!  Chváľte Ho pre Jeho hrdinské skutky, chváľte Ho pre Jeho nesmiernu veľkosť! Chváľte Ho zvukom trúby, chváľte Ho harfou, citarou! Chváľte Ho bubnom v chorovode, chváľte Ho strunami a píšťalou! Chváľte Ho hlasným cimbalom! Chváľte Ho zvučným cimbalom!  Všetko, čo dýcha, nech chváli Hospodina! Haleluja!

 

 Sestry a bratia. A hoci nie je organ jednoznačne spomenutý v tomto žalme, jeho hlas, jeho zvuk chváli Hospodina. Verím, že príležitostí k spoločnému súzvuku píšťal organu a našich hlasov je dostatok a je len na nás, či prijímame pozvania do spoločenstva chrámu, aby sme spoločne – jedným hlasom - mohli spievať piesne, ktoré sú modlitbami nesúcimi naše srdcia k nebesám - k nášmu láskavému Bohu, ktorého príchod na zem si v Adventnej dobe pripomíname.

 

Tak nech teda znie hlas nášho organu i tie naše a spája nás v jednote.

 

... trochu histórie ...

 

 Náš organ je postavený v roku 1897 firmou Em.Š. Petra z Prahy. Hovorí o tom nápis na jeho vnútornom ráme, kde je napísané: Sestavili bratři EM.Š Petr v Pánu Kristu leta Pána 1897 v Praze. Slovanskej

 

Organ sme pôvodne datovali podľa archívu do roku 1911 a v tomto období sme aj hľadali, kam sa podel starý organ z Tisovského kostola. Tento sa nám zatiaľ nepodarilo vypátrať. Kde je kazateľňa, krstiteľnica a oltár vieme – je v Mníšanoch – to je CZ Magnezitovce. Ale organ stále chýba, verím však, že sa nám ho podarí niekde nájsť a že slúži na účely, pre ktoré bol urobený.

 

Náš organ je takzvaného kužeľkového typu – to znamená, že pod každou píšťalou – je ich mimochodom okolo 915 sa nachádza akoby dutá rúročka, do ktorej 2000 litrový mech vháňa vzduch. Organ bol pôvodne mechanický, keď sa na vháňanie vzduchu používalo šľapadlo vzadu za organom. Na zadnom čele organu sú nespočetné mená tých, ktorí za mnohé a mnohé roky uvádzali tento organ do pohybu – to znamená poctivo šľapali na mechanické šľapadlo a plnili mech vzduchom. Aby vedeli, kedy môžu začať „pracovať“ mali vzadu nainštalovaný zvonček – tento tam stále je – ktorý, keď kantor spredu potiaholpotichúčko zazvonil a mládenci mohli začať pracovať. Pri oprave organu v roku 1943 firmou pána Gunu z Prešova sa urobila pravdepodobne aj elektrifikácia a vzduch sa do organu začal vháňať motorom. Bola ešte jedna rekonštrukcia  a to v roku 1975 pánom Majerom. Počas posledných rokov sme dali lepiť mecha opravila sa klaviatúra organu.

 

Stav organu bol však neúnosný. Červotoč napadol takmer všetky drevené píšťaly a aj rám hudobného nástroja  a tak sme museli pristúpiť ku generálnej oprave. Túto vykonali páni Machovčák a Belko z Čadce. Celková suma generálnej opravy sa zatiaľ zastavila na čísle 10 800 €.

 

Ešte raz – verím, že náš organ bude aj naďalej slúžiť Pánu Bohu a viesť svojim hlasom veriacich kresťanov na Bohoslužbách. Ďakujem Pánu Bohu, že požehnal túto náročnú prácu úspechom a na nás je, aby sme na to zohnal peniaze, ktoré sa skrývajú v našich vreckách.

(Galéria bude samostatná)

 

Mužský spevokol Dr. Samuela Daxnera

 

Staroslovanský Otče náš                     úprava: Miloš Ruppeldt

 

 Počuj nás Bože                                      úprava: Štepán Charvát

 

 Slovenská hymna                                  M. Schneider-Trnavský

 

Diriguje: Mgr. Gabriela Rufusová

Korepetícia: Mgr. Ľubica Sabová

 

Johann Pachelbel                                 Ária Sebaldina  (aria a osem variácií)

 

Johann Sebastian Bach                      Prelúdium a fúga c mol, BWV 546

 

Max Reger                                              Introdukcia a passacaglia d mol

 

Anna Predmerská-Zúriková – výrazná osobnosť slovenského interpretačného umenia patrí k strednej generácii organistov školy prof. Ferdinanda Klindu. Organ študovala najprv na Konzervatóriu v Košiciach v triede I. Sokola, následne na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pod vedením Ferdinanda Klindu, po skončení vysokoškolského štúdia na Conservatoire Royale v Bruseli u organistu Kamila D´Hooghe. Po návrate zo zahraničných štúdií získala štipendium Slovenského hudobného fondu o. i. na naštudovanie kompletného diela Jána Zimmera pod vedením I. Sokola. Je nositeľkou Ceny Frica Kafendu za interpretáciu. Absolvovala viacero významných medzinárodných interpretačných súťaží a kurzov u známych osobností (Paríž, Chartres, Norimberk, Praha, Budapešť, Weimar, Millstatt), ktoré ju obohatili o množstvo podnetov a názorov (prof. Köhler, Litaize,…), množstvo koncertov na etablovaných domácich a zahraničných festivaloch vo väčšine štátov Európy. Spolupracuje s hudobnými vydavateľstvami, rozhlasovými a televíznymi spoločnosťami, je vyhľadávanou komornou hráčkou a sólistkou pri uvádzaní koncertnej tvorby pre organ a orchester. Od roku 1990 pôsobí aj pedagogicky na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorej súčasne vykonávala v r. 2004-2008 funkciu prorektorky.

 

Náhľad fotografií zo zložky Koncert ku generálke organu

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.