Choď na obsah Choď na menu
 


Kandidát na GD brat Doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc.

31. 5. 2012

Čo by som chcel priniesť vo funkcii  generálneho dozorcu?

                

Zdôraznil by som dve  veci: dbať na správne smerovanie loďky našej cirkvi  a pokoj, tvorivú atmosféru.

A/ Smerovanie loďky našej cirkvi  správnym smerom. Cirkev má svoje  vážne poslanie. Urobiť všetko pre naplnenie tohto poslania.

a/ Má niesť slovo života tomuto svetu. Dávať návod na šťastný život, dávať nádej,  vieru, napomínať  i karhať, ak je potrebné. Určite netreba pripomínať  koľko je blúdiacich, prepadajúcich alkoholu,  drogám. Ako sa rozpadajú mladé rodiny?  Koľko je blúdiacich bez zmyslu života, koľko je samovrahov? Kam to vlastne spejeme? Cirkev má byť soľou a svetlom. Ak soľ stratí svoju slaň, na čo je potom vhodná?

b/Cirkev musí vzdelávať, otvárať oči, zaháňať tmu, formovať charakter.  Naše cirkevné školstvo má veľké poslanie, treba ho podporovať.

c/ Slúžiť  ľuďom, ktorí sú v núdzi.  Diakonia, praktická služba je naším  veľkým , radostným poslaním. Pripomínam slová“ nemilujte slovom ani jazykom ,ale skutkom a pravdou.

d/ rozumne spravovať naše vnútorné veci v cirkvi a to hmotné i duchovné. Náš život v cirkvi, naše praktiky sú veľmi silným svedectvom pre svet. Nezabúdajme na to. Naše praktiky musia byť čisté. Špinavými rukami sa čistá práca robiť nedá.      

B. Vniesť pokoj, tvorivého ducha, tvoriť pokoj, vnášať nadšenie pre prácu v cirkvi a dôveru. Nech je práca v cirkvi pre nás radosťou. Rozhodne nepodporovať prázdne reči.

 

Potrebuje  ECAV  generálny biskupský úrad? Ak áno, čo má byť jeho hlavná úloha?

Sme veľmi roztrieštení a bojím sa, že ak cirkev sa rozparceluje, ohrozíme  ju v základoch. Nepriateľ  ju môže o to skôr zničiť. Hlavný problém nevidím v GBU. Myslím, že cirkev ako celok niečo má  zastrešovať. V živote sú dôležité osobné kontakty, stála zodpovednosť. Rotujúce zastupovanie  cirkvi navonok voči úradom má tiež svoje riziká. Som za ústredný  úrad cirkvi, nemusí sa zrovna volať generálny biskupský úrad.   Ten chápem ako nie veľkého pána, ale služobníka. Naše asi ešte postkomunistické chápanie je, že vysoký funkcionár je veľký pán. Veľké nepochopenie, omyl!!!  Vysoký funkcionár je služobníkom všetkých. Vyššie cirkevné inštitúcie sú nie na to, aby vládli, ale naopak, pomáhali zborom. Sú pre nich  a nie naopak. Nie cirkevné zbory majú robiť akési  křoví pre biskupské úrady, ale naopak biskupské úrady majú urobiť všetko na pomoc  zborom.  Tu je prvá línia. Rodina a zbor.

Podľa môjho názoru treba veľký dôraz klásť         pri reštrukturalizácii na regióny či mikroregióny a zbory, ktoré tu pôsobia. Sú najbližší spojenci, spolu dokážu viac- budovanie škôl, diakonia-domovy dôchodcov a pod. Tu treba klásť dôraz na spoluprácu. Región musí cítiť, že tu žijú evanjelici, oni sa majú podieľať na rozvoji regiónu.

Na záver malá poznámka. Teraz pôsobím 4. funkčné obdobie ako zborový dozorca  a niečo som skúsil. Veľmi veľa vecí sme si museli  vybavovať ťažko,  obrátiť sa na kvalifikovaný nadriadený orgán môže byť veľkou pomocou. Ak  však túto radu či pomoc čakáte a nedostanete, alebo nie na patričnej úrovni, určite sa spýtate:“ Načo nám vlastne  daný úrad je?“

 

Aké sú podľa Vás  pozitíva a negatíva  priamej voľby na všetkých úrovniach COJ?

Som stúpencom  priamych volieb. Veriaci  majú priamu možnosť vybrať si svojich predstavených. Je to ich právo i povinnosť.   V tom vidím našu silu a je tu aj šanca ukázať určitú kultúru ducha, ukázať, že si svoje veci vieme riešiť v pokoji  s rozvahou. Aj tým dávame svetu okolo nás svedectvo, akí sme.

 

Kde podľa Vás, v dnešnej dobe ECAV najviac tlačí topánka?

V zbytočných svároch, nejednotnosti, neochote vypočuť, v skrytej agresivite. Chýba nám praktické kresťanstvo , pokora a zmysel pre našu povinnosť. Zabúdame, koho sme a komu slúžime. Pripomínam slova :“ Neviete čieho ste vy ducha.“  Luk 9,55. Tu je koreň problému.

 

Čo môže ECAV ponúknuť človeku 21.storočia?

Nesmierne veľa. Viete si predstaviť, ako by vyzeral život bez Boha na svete?  Čo by bolo s našimi rodinami, kde by sa rútili naše deti, koľko by bolo vrážd, závislých na drogách, statočnosť a poctivosť by boli neznámym pojmom? Môže taká spoločnosť prosperovať? Možno chvíľu áno, no dlhšie určite nie.  Všetko by sa zrútilo. Máme veľký poklad. Naše poslanie je vznešené, popísal som ho v prvej otázke. Môžeme ponúknuť pokoj, prosperitu ,radosť, stabilitu. Môžeme ponúknuť zdravý vývoj spoločnosti  po každej stránke. Pozor, aby sme náš vzácny poklad svojím konaním neznehodnocovali.

 

Na otázky odpovedal písomne Imrich Lukáč