Choď na obsah Choď na menu
 


Kandidát na GD brat Ing. Ján Brozman

31. 5. 2012

Čo by ste chceli priniesť vo funkcii generálneho dozorcu Ev. cirkvi na Slovensku?

 

            Mnohí ma poznajú, so mnou sa vždy dohodnete. Teda v bratskej láske a vzájomnom napomínaní, usmernení,  dokážeme spoločne verne stáť v službe na Pánovej vinici. Myslím to tak, že vždy je u mňa ochota a spôsob k hľadaniu cesty v prospech cirkvi. Mám túžbu navštíviť zbory, ktoré potrebujú pomôcť. Budeme spoločne hľadať riešenia, aby naše spoločné napredovanie bolo zjavné. Aby sme boli dobrým svedectvom viery v Toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde v sláve.

 

Potrebuje ECAV generálny biskupský úrad? Ak áno, čo má byť jeho hlavná úloha?

 

            Stále platí uznesenie Synody 2010, kde 3/5 synodálov prijalo uznesenie o reorganizácii na 3 dištrikty. Plne sa s tým stotožňujem a som presvedčený, že na tomto nám treba popracovať. Myslím teda, že generálny biskupský úrad nepotrebujeme, zvádza to k mocenským chúťkam. Vystavujeme pokušeniu našich predstavených. Opticky potom sa dá ľahko skĺznuť do pazúrov moci, ktorými je túžba ovládať všetko. Ukázalo sa to v minulosti, kedy aj ZED žiadal zrušiť GBÚ. Je to proces, ktorý je nutné rozbehnúť.

 

Aké sú podľa Vás pozitíva a negatíva priamej voľby na všetkých úrovniach COJ?

 

            Mám rád demokraciu a tu je na mieste. Viem, že to prináša úskalia a komplikácie, ale to k demokracii patrí. Ja sa jej teším. Repceme, keď je volebný konvent, potom repceme, keď si niektorí robia „čo sa im zachce“. Tešme sa a buďme spokojní s týmto demokratickým princípom. Iste, uvedomujem si, že demokracia nie je jednoduchá. Dokážu všetci posúdiť stav v cirkvi pri účasti na voľbách? To ale znamená, že máme byť aktívny a zaujímať sa o dianie, aby sme toto dokázali posúdiť. Zaujímať sa o dianie nielen v spoločnosti, ale aj v cirkvi. Teda žime demokraciu.

 

Kde, podľa Vás,  v dnešnej dobe ECAV najviac „tlačí topánka“?

 

            Podľa môjho názoru sa uzatvárame pred všetkým. Uzatvárame sa do seba, ale cirkev tu nie je iba sama pre seba. Má svoje poslanie. Tá kritika je do radov všetkých veriacich. Posolstvo evanjelia  nesieme a máme niesť všetci. Každý tam kde je, či verbálne, rozhodnutiami, ale aj životom.  Spravovaním vecí verejných, všetkého, čo nám bolo zverené.

 

Čo môže ECAV ponúknuť človeku 21. storočia?

 

            Ja som v Evanjelickej cirkvi a.v. našiel Krista. Jednoznačne ponúkajme, lebo tak máme, živého Krista. Ak ľudia nájdu Krista, nájdu spásu, večnosť. „Kto verí v Syna Božieho, má svedectvo v sebe; kto neverí Bohu, urobil Ho klamárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom Synovi.“ J 5,10  Pri pozornejšom sledovaní diania okolo zistíme, že hľadajúci netúžia po ničom inom iba po Bohu. Ale to čo sa im zdá jednoduchšie, tak to si vyberú. Niekto im musí povedať „ajhľa Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta.“ 

 

NA otázky odpovedal písomne Ján Brozman.