Choď na obsah Choď na menu
 


Voľby 2012

31. 5. 2012

Odpovede zverejníme až 1.6.2012 a naraz (články boli pripravené 31.5.2012 - preto sa tu vyskytuje dátum 31.5.2012).

 

Pozdravujeme Vás;

 

Na našej webovej stránke (www.tisovec.estranky.sk) chceme predstaviť kandidátov na funkciu generálneho biskupa ECAV na Slovensku. Chceme uverejniť odpovede Vás, ako kandidátov na generálneho biskupa ECAV na Slovensku. Prosíme Vás o zodpovedanie týchto otázok, aby sme ich mohli uverejniť.

 

Čo by ste chceli priniesť vo funkcii generálneho biskupa Ev. cirkvi na Slovensku?

 

Potrebuje ECAV generálneho biskupa? Ak áno, čo má byť jeho hlavná úloha?

 

Aké máte plány do budúcnosti, ak nezískate funkciu generálneho biskupa?

 

Aké sú podľa Vás pozitíva a negatíva priamej voľby na všetkých úrovniach COJ?

 

Kde, podľa Vás,  v dnešnej dobe ECAV najviac „tlačí topánka“?

 

Čo môže ECAV ponúknuť človeku 21. storočia?

 

 

Vopred ďakujeme za Váš čas, ktorý ste si vyčlenili na zodpovedanie našich otázok. Ostávame s bratským pozdravom.

 

 

V Tisovci dňa 21.5.2012                                                        ThDr. Marián Krivuš – farár CZ

 

Pozdravujeme Vás;

 

Na našej webovej stránke (www.tisovec.estranky.sk) chceme predstaviť kandidátov na funkciu generálneho dozorcu ECAV na Slovensku. Chceme uverejniť odpovede Vás, ako kandidátov na generálneho dozorcu ECAV na Slovensku. Prosíme Vás o zodpovedanie týchto otázok, aby sme ich mohli uverejniť.

 

 Čo by ste chceli priniesť vo funkcii generálneho dozorcu Ev. cirkvi na Slovensku?

 

Potrebuje ECAV generálny biskupský úrad? Ak áno, čo má byť jeho hlavná úloha?

 

Aké sú podľa Vás pozitíva a negatíva priamej voľby na všetkých úrovniach COJ?

 

Kde, podľa Vás,  v dnešnej dobe ECAV najviac „tlačí topánka“?

 

Čo môže ECAV ponúknuť človeku 21. storočia?

 

 

 

Vopred ďakujeme za Váš čas, ktorý ste si vyčlenili na zodpovedanie našich otázok. Ostávame s bratským pozdravom.

 

 

V Tisovci dňa 21.5.2012                                                        ThDr. Marián Krivuš – farár CZ